Prostorové aplikace a 3D

30 let svobody v podnikání

Výstava 30 let svobody v podnikání reflektovala období uplynulých tří dekád pomocí představení vybraných úspěšných podnikatelů.

3D design

Při navrhování designu některých projektů je obtížné prezentovat návrhy dvojrozměrně.

Becherovka interiér

Jan Becher – Pernod Richard, koncept a design interiéru společnosti. Koncept kruhu z námi navrženého „brand setu“ prochází celým interiérem centrály společnosti v ČR. Imageové panely, masivní texty na stěnách, kruhové skleněné průhledy s výstavou produktů, řada čel sudů z výroby v zasedací místnosti a další prvky komunikují k zaměstnancům hodnoty společnosti.

ČNB – expozice děl Jiřího Harcuby

ČNB otevřela v roce 2018 výstavu významného českého medailéra a sochaře Jiřího Harcuby.

ČNB – vznik zlaté mince

K výročí 100 let od vzniku česko-slovenské koruny ČNB nechala vytvořit zlatou minci, jejíž hodnota je 100 mil. Kč a váha byla před úpravami přibližně 260 kg. Navrhli jsme dva panely do expozice dokumentující její vznik.

ČSOB Flexi week

Týden akcí na téma Flexibilita práce pro zaměstnance ČSOB.

Výstava rytin v Poštovním muzeu

Hlavní grafický motiv výstavy rytce Františka Horniaka pracoval s liniovou rozkresbou, ústřední předlohou pro rytinu.

Poštovní muzeum

Výstava k výročí 100 let od založení Poštovního muzea.

Akce pro zaměstnance ČSOB

Představení zaměstnaneckých benefitů zábavnou formou.